Xúquer Viu presenta 76 al·legacions als temes importants del Pla Hidrològic

Augmentar els cabals ecològics i recuperar el Xúquer, l’Albufera i els aqüífers entre els principals objectius

El passat 30 de novembre finalitzà el termini per a la presentació d’al·legacions a l’Esquema de Temes Importants del pròxim Pla Hidrològic. Xúquer Viu ha presentat un total de 76 al·legacions a 8 dels 15 temes importants.

Cal dir que el pròxim Pla Hidrològic s’ha d’aprovar abans de finals de 2021 i comprendrà el cicle de 2021 a 2027. Aquest nou Pla Hidrològic té gran importància ja que per al 2027 les nostres masses d’aigua (rius, aqüífers i zones humides) han de assolir un bon estat ecològic, quan ara, a falta de 6 anys, falta molt per arribar a eixe bon estat. Per això aquest nou Pla Hidrològic ha de tindre com objectiu fonamental la millora ambiental dels nostres ecosistemes aquàtics. Cal reconéixer els avanços i bones intencions d’aquest document de Temes Importants al que, Xúquer Viu ha presentat al·legacions per a la seua millora. Entre elles destaquem les següents:

– Cal revisar, augmentant de manera significativa, els actuals cabals ecològics del Xúquer, que no es corresponen amb la importància i cabal natural, especialment en el seu curs baix, tant en l’eixida de Tous, com en els assuts d’Antella (punt clau), Sueca, Cullera i la Marquesa.

– S’ha d’augmentar el cabal de l’Albaida per garantir la seua connexió amb el riu, que ha estat interrompuda en nombroses ocasions en estiu. Igualment en la resta de rius han de revisar-se a l’alça el cabals ecològics, com és el cas del Magre, el Sellent o el Canyoles.

– És urgent escometre la restauració dels rius de la demarcació. En concret es urgent la restauració del tram baix del Xúquer, des de Tous fins a la desembocadura, amb la recuperació de l’espai fluvial, tenint en compte la recuperació de bosc de ribera. S’ha d’escometre la restauració del riu Albaida i del riu Verd, únic riu autòcton de la Ribera que pel seu curt traçat, ofereix una especial oportunitat de recuperació emblemàtica.

 

– Respecte a l’Albufera, Xúquer Viu demana un increment del cabal ecològic ja que l’actual és clarament insuficient, sobretot en un context de canvi climàtic i de reducció de les aportacions hídriques. Xúquer viu proposa augmentar eixos cabals fins a 250 hm3/any, dels quals una proporció significativa hauria de ser aigua de bona qualitat procedent directament del Xúquer.

– Per a millorar la qualitat de l’Albufera han de ser prioritàries les actuacions de sanejament i depuració, entre elles la del col·lector oest, com a condició imprescindible per poder avançar en la millora de la qualitat de l’estany. L’objectiu per a la consecució el bon potencial ecològic fixat per 2027 ha de ser de 20 mg/l de clorofil·la, millorant l’indicador de 30 mg/l de l’actual Pla.

– Els estalvis hídrics de la modernització dels regadius tradicionals de la Ribera han de ser destinats per a fins ambientals i no per compensar explotacions deficitàries d’altres territoris, compensant la pèrdua de cabals del riu Xúquer o de l’Albufera, així com per regenerar els aqüífers i impedir la intrusió salina en els aqüífers costaners.

– En eixe sentint i tenint en compte que tant el riu Xúquer com l’Albufera estan lluny d’assolir el bon estat ecològic, cal condicionar qualsevol transvasament del Xúquer cap al Vinalopó a la recuperació el bon estat del riu Xúquer i de l’Albufera. No hauríem de posar en perill unes zones a costa de recuperar altres.

– Una de les causes del declivi del riu Xúquer ha sigut la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental. Davant aquesta situació, que persisteix, i la previsió de disminució de les precipitacions pel canvi climàtic, proposem que es declare oficialment en risc aquest aqüífer, (com s’acaba de fer amb 6 masses subterrànies del Vinalopó). Sense aquesta declaració d’aqüífer sobreexplotat i l’adopció de mesures dràstiques serà impossible la recuperació dels nivells piezòmetres de l’aqüífer i el compliment del règim de cabals mínims.

– En matèria de contaminació industrial cal millorar la depuració de les aigües residuals, de manera que la qualitat de les aigües depurades quan s’aboquen al domini públic hidràulic, siga  igual o superior a la de les aigües que han entrat a la depuradora. Iniciant la transformació de totes les EDAR cap a un sistema terciari i més eficient. Impulsant des de les administracions competents la xarxa doble o separativa d’aigües pluvials i aigües residuals.

– Respecte a la contaminació dels aqüífers per nitrats, i donat que no ha millorat la situació, cal establir mesures més rigoroses, això com fomentar i donar suport a l’agricultura ecològica. Per a poder recuperar en un futur els aqüífers per abastiment de poblacions cal establir un ampli perímetre de protecció de les captacions d’aigua on es limiten les activitats agrícoles i ramaderes.

Comentarios

Entradas populares